Визуален разделител

Визуалните разделители се използват за поставяне на акцент върху важна информация, като цени, оферти и предимства.

Формата на визуалния разделител е съобразена с 6,5-градусовия ъгъл на основата на символа “А”. Визуалният разделител е симетричен, което означава, че може да бъде уголемяван, намаляван или обръщан, за да представи добре съдържанието.

Цветовете на визуалния разделител са A1 Red, A1 Black или A1 White. За разделителите, съдържащи цени, може при необходимост да се използва контур. Не използвайте рамки или светлосенки.

Застъпване

Два визуални разделителя могат да се комбинират и застъпят, за да се комуникира едно послание в два отделни елемента.

Например: продуктовите параметри или предимства могат да са в единия визуален разделител, а цената да е във втория.

Версия с контур

Визуалните разделители, съдържащи цени, може да се отличат, като трапецът се очертае с контур. Линията трябва да е с дебелина 5% от ширината на трапеца. Визуалните разделители с контур се използват само като носители на ценова информация.

Контурът на визуалните разделители e само червен или черен.

Свалете насоките за употреба и бланките на А1.