Дизайн стилове

В дизайна на А1 са обособени два стила на рекламна комуникация.

Стил 1
Лайфстайл реклама

Стил 2
Комуникация силно фокусирана върху продукта с текстурата на логото като рамка

Съществува и комбинация от двата стила, която позволява позициониране на продукт в средата на Стил 1.

Стил 1 Хибрид
Лайфстайл среда с продукт

Дизайн елементи

Елементите на дизайна за всяка визуална комуникация са четири.

1. Фотография/Текстура
При Стил 1 изображението служи като фон на другите елементи. При Стил 2 текстурата на логото служи за рамка на визията.

2. Заглавие и подзаглавие
Заглавието и подзаглавието вървят като един елемент и никога не се отделят едно от друго.

3. Информация
Основен текст, цена, икони, URL и визуални разделители.

4. Лого
В зависимост от оформлението, логото може да бъде поставено във всеки един ъгъл.

Свалете бланките за комуникация на A1.