Икони

Разработихме иконите, за да се създадем консистентен визуален стил на представяне. Те са съобразени с естетиката на шрифта A1 Serif.

Системата от икони

Системата от икони е разработена, за да подпомогне клиентите в бързото и лесно намиране на даден продукт или функционалност.

Дизайн принципи

Иконите на А1 се отличават с правите си линии и ъглова форма. Те се изграждат според специфичен грид и ъглите им не следват едни и същи градуси. Примерите по-долу илюстрират най-характерните ъгли, използвани за изграждане на иконите на А1.

Въпреки че ъглите са важна част от стила на иконите, също така е позволено да се използват заоблени линии и кръгли форми, с цел по-ясно представяне на концепцията.

Намери търсения обект!