Лога на A1

Нашите лога олицетворяват разнообразните аспекти на живота в дигиталната ера.

Силният характер на логото го прави отличимо в различна среда. Това, че е триизмерно подсилва индивидуалността му.

Серията от лога

Състои се от корпоративно лого, малка група продуктови лога и локални разработки за всеки пазар, които отразяват местните особености и идентичност.

Корпоративно A

Логото с червено “А” е основният корпоративен идентификатор. Използва се за представителни и вътрешни цели, офис материали и бланки на договори, формуляри, фактури и други. Употребява се в корпоративните, вътрешните комуникации, за обозначаване на сградите и офисите на А1, както и за рекламни материали.

Продуктови лога

Продуктовите лога на А1 се използват за специфични комуникационни нужди. Характерът на всяко едно от тях отразява спецификата на продукта или услугата: от мрежите, аудио-визуални медии до пакети за пренос на данни.

Телевизия и OTT услуги

  • Реклама
  • Опаковка на устройства
  • Приложение и платформа

Фиксирани услуги, пакети и Smart Home

  • Реклама
  • Опаковка на устройства
  • Приложение и платформа

Музика

  • Реклама
  • Приложение и платформа

Предплатени услуги

  • Реклама
  • Стартов пакет

Местни лога

Основният вариант на логото никога не трябва да се използва без квадратната подложка (logo box), когато се разполага на цветен или тъмен фон. Когато се позиционира на бял фон, подложката не е видима, но се използва, за да подпомогне разполагането на логото в композицията.

Използване на логото

Основният вариант на логото никога не трябва да се използва без квадратната подложка (logo box), когато се разполага на цветен или тъмен фон.

Когато се позиционира на бял фон, подложката не е видима, но се използва, за да подпомогне разполагането на логото в композицията.

Създаване на пейзаж от лога

Буквите А се подреждат във виртуална перспектива, която се очертава по хоризонтала на буквата “А”.

Перспективата няма да е съвсем реална с множество букви А, но създава ефекта “пейзаж”.

Портфолио на лого

Corporate A

TV A

Matrix A

Music A

B-Free A

5G

Slovenia – Honey A

Slovenia – Lace A

Bulgaria – Embroidery A

Bulgaria – Rose A

Bulgaria – Martenitsa A

Croatia – Licitar A

Croatia – Dalmatian A

Търсите работен файл на лого или насоки за употреба? Материалите са тук.