Лога на A1

Нашите лога олицетворяват разнообразните аспекти на живота в дигиталната ера.

Силният характер на логото го прави отличимо в различна среда. Това, че е триизмерно подсилва индивидуалността му.

Серията от лога

Състои се от корпоративно лого, малка група продуктови лога и локални разработки за всеки пазар, които отразяват местните особености и идентичност.

Корпоративно A

Логото с червено “А” е основният корпоративен идентификатор. Използва се за представителни и вътрешни цели, офис материали и бланки на договори, формуляри, фактури и други. Употребява се в корпоративните, вътрешните комуникации, за обозначаване на сградите и офисите на А1, както и за рекламни материали.

Продуктови лога

Продуктовите лога на А1 се използват за специфични комуникационни нужди. Характерът на всяко едно от тях отразява спецификата на продукта или услугата: от мрежите, аудио-визуални медии до пакети за пренос на данни.

TV

 • Хардуерна опаковка
 • Приложение и платформа
 • Телевизия и ОТТ

Matrix

 • Хардуерна опаковка
 • Приложение и платформа
 • Фиксирани, пакети и Smart Home

Music

 • Приложение и платформа

5G

 • Мрежова реклама
 • Тарифна комуникация с 5G като диференциатор
 • НЕ за обща комуникация с устройства и мобилна тарифа

Gaming

 • Опаковка на хардуер и аксесоари
 • Да не се използва за електронни спортни комуникации

Prepaid

 • Стартови пакети и SIM опаковки

Местни лога

Основният вариант на логото никога не трябва да се използва без квадратната подложка (logo box), когато се разполага на цветен или тъмен фон. Когато се позиционира на бял фон, подложката не е видима, но се използва, за да подпомогне разполагането на логото в композицията.

Използване на логото

Основният вариант на логото никога не трябва да се използва без квадратната подложка (logo box), когато се разполага на цветен или тъмен фон.

Когато се позиционира на бял фон, подложката не е видима, но се използва, за да подпомогне разполагането на логото в композицията.

Създаване на пейзаж от лога

Буквите А се подреждат във виртуална перспектива, която се очертава по хоризонтала на буквата “А”.

Перспективата няма да е съвсем реална с множество букви А, но създава ефекта “пейзаж”.

Портфолио на лого

Corporate-A

Лого, свързани с продукта/услугата

TV-A

Matrix-A

Music-A

5G-A

Fibre Blue-A

Gaming-A

Prepaid-A

Ситуативни лога

IT-A

Martenitsa-A
Bulgaria

Xmas-A

Football-A

Theater-A

Birthday-A

Rose-A

Bulgaria

Safety-A

Beach Volleyball-A

Thank You-A

Асоциативни лога

Chrome-A

Diversity-A

Electricity-A

Pin-A

Graffiti-A

Nature-A

Местни лога

Slovenia

Honey-A

Slovenia

Lace-A

Slovenia

Lace-A

Bulgaria

Embroidery-A

Bulgaria

Rose-A

Bulgaria

Martenitsa-A

Croatia

Licitar-A

Croatia

Dalmatian-A

Macedonia

Filigree-A

Macedonia

Mosaic-A

Serbia

Rug-A

Serbia

Azbuka Alfabet-A

Serbia

Raspberry-A

Търсите работен файл на лого или насоки за употреба? Материалите са тук.