Типография

Нашите шрифтове играят ключова роля за определяне облика на А1. Те са отличим подпис, който разкрива много аспекти от характера на нашата компания. Нашите собствени корпоративни шрифтове са създадени с цел да оформим уникален и независим стил на комуникацията на А1.

A1 Serif

Шрифтът A1 Serif се отличава със своята стегната форма и максимална четимост. A1 Serif принадлежи към типографския стил, наречен “slab-serif”.

A1 Sans

A1 Sans е типографски шрифт от вида “san-serif”, разработен да допълни типографския шрифт A1 Serif. A1 Sans се използва основно за дигитални цели: уеб сайтове, телевизионни, музикални платформи и приложения.

A1 Serif се използва за цялата печатна комуникация и заглавията в печатна и дигиталната комуникация.

A1 Sans е предназначен единствено за дигитална употреба, като е оптимизиран за максимална четимост на екран. A1 Sans не се използва за печатни материали.

Заглавията се удебеляват с Bold.

Подзаглавията се задават на Regular.

Основното послание се задава на Light или Regular.

A1 Serif

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

A1 Serif е наличен в три очертания:

A1 Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

Наличен в три очертания:

За потребителски интерфейс за телевизия

A1 Serif Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

A1 Sans Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Наличен в три очертания:

Системен шрифт

Verdana може да се използва като заместител в случаи на вътрешна употреба и когато няма възможност да бъдат използвани типографските шрифтове на A1. Типични случаи на употреба са имейли и MS Office документи.

Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Регионални специфики

АаБбВв123@!      AaBbČč123@!    АаČčĐđ123@!

Семейството шрифтове на A1 разполага с пълен набор български, хърватски, словенски, беларуски, македонски и сръбски букви.

Бъдете креативни и започнете своя дизайн!