Boja

Najčešće upotrebljavamo bijelu boju. Ona je osnova na kojoj se naš logo nalazi, naglašava naše slike i poruke te pomaže stvoriti neutralan i čist dizajn.

Ovo su boje A1 brenda: Hot Red, Black, White, Cool Blue i Grey paleta boja.

A1 Hot Red

 

CMYK: 0/95/100/0

HEX: #da291c

RGB: 218/41/28

A1 Black

 

CMYK: 50/30/30/100

HEX: #000000

RGB: 0/0/0

A1 White

 

CMYK: 0/0/0/0

HEX: #ffffff

RGB: 255/255/255

A1 Cool Blue

 

CMYK: 55/10/10/20

HEX: #6295ac

RGB: 98/149/172

A1 Light Grey

 

CMYK: 0/0/100/10

HEX: #f2f2f2

RGB: 242/242/242

A1 Grey

 

CMYK: 0/0/0/30

HEX: #bcbcbc

RGB: 188/188/188

A1 Medium Grey

 

CMYK: 0/0/0/50

HEX: #999999

RGB: 153/153/153

A1 Dark Grey

 

CMYK: 0/0/0/70

HEX: #666666

RGB: 102/102/102

A1 Heavy Grey

 

CMYK: 0/0/0/90

HEX: #333333

RGB: 51/51/51

Upotreba boja

A1 Hot Red

Hot Red služi za isticanje informacija: primarno isticanje, kod disruptora ponude, kod disruptora cijena te kod ilustracija

A1 Cool Blue

Cool Blue služi kao tercijarna boja za naglašavanje. Upotrebljava se kada dio komunikacije već sadrži crvene i sive boje te je potrebno pojačati razliku: sekundarno isticanje, značajke proizvoda, promotivni materijali, sporedni elementi dizajna, ikone i vizualii

A1 Black

Black upotrebljavamo: kod disruptora ponude, za tipografiju, za cijene, za ikone

A1 Greys

Grey nijanse se koriste za:
tercijarno isticanje, razlikovanje, ilustraciju

Indikativni omjer boja

Ovaj indikator pokazuje omjer boja koje biste trebali susresti u A1 komunikaciji.

Shema

Komunikacija (stil 1)

 • A1 Red za disruptor
 • A1 White za sav tekst

Komunikacija (stil 2)

 • A1 Red za disruptor cijene
 • A1 Black za disruptor pogodnosti
 • A1 Black za sav tekst

Literatura

Lijevu stranica
 • A1 Hot Red za disruptor
 • A1 Cool Blue za sekundarno isticanje
 • A1 Grey za identifikator poglavlja
 • A1 Black za sav tekst
Desna stranica
 • A1 Hot Red za primarno isticanje
 • A1 Cool Blue za sekundarno isticanje
 • A1 Grey za stvaranje razlike između stupaca i redova
 • A1 Black za sav tekst

Preuzmite sve šifre boja za A1 projekte!