Disruptori

Disruptori se upotrebljavaju radi isticanja posebnih informacija, npr. cijena, ponuda i pogodnosti.

Oblik disruptora poravnat je s kutom podnožja A logotipa pod kutom od 6,5 º. Disruptor je simetričnog oblika, što znači da se može proširiti, suziti te okretati kako bi se prilagodio sadržaju.

Disruptori mogu biti u A1 Red, A1 Black ili A1 White boji. Disruptori koji sadrže cijene mogu se prikazati s pomoću obruba ako je potrebno. Ne upotrebljavajte okvire ili sjene.

Slaganje

Dva se disruptora mogu kombinirati ili “posložiti“ kako bi od dvije zasebne jedinice stvorili unificirani element za čitanje.

Primjer: Posloženi disruptori mogli bi sadržavati ponude ili pogodnosti u jednom disruptoru, a cijenu u drugom.

Verzija s obrisom

Ako je potrebno, disruptori koji sadrže cijene mogu se prikazati s pomoću obruba. Koristimo debljinu od 5% ukupne širine. Disruptori s obrubom ne upotrebljavaju se ako u sebi ne sadrže cijenu.

Disruptori s obrubom mogu se reproducirati isključivo s crvenim okvirom i crnom tipografijom.

Preuzmite A1 vizualne smjernice i predloške!