A1 logotipi

Naši logotipi odražavaju dimenzionalnost života u digitalnom dobu.

Snažan i prepoznatljiv znak ispunjava potrebu za višestrukom primjenom, dok njegova treća dimenzija i zaigranost govore o A1 osobnosti.

Sustav logotipa

Sustav logotipa se sastoji od korporativnog logotipa, male skupine logotipa koji se odnose na proizvode/usluge te izvedenica za svako regionalno tržište uz smjernice kako bi se sačuvao lokalni izričaj.

Korporativno A

Crveni A logotip glavna je oznaka korporacije. Upotrebljava se na svim korporativnim i internim materijalima: na uredskim materijalima i priboru; predlošcima kao što su ugovori, obrasci, računi; promotivnim materijalima; kod označavanja A1 zgrada i ureda te za korporativnu i internu komunikaciju unutar A1 Telekom Austrija grupe.

Logotipi proizvoda

A logotipi koji se odnose na proizvode upotrebljavaju se u specifičnim oblicima komunikacije. Osobnost svakog odražava aspekt A1 ponude od infrastrukture i audiovizualnih medija do podatkovnih paketa.

TV i OTT

  • Oglašavanje
  • Pakiranje hardvera
  • Aplikacije i platforma

Fiksno, paketi i Smart Home

  • Oglašavanje
  • Pakiranje hardvera
  • Aplikacije i platforma

Glazba

  • Oglašavanje
  • Aplikacije i platforma

Na bonove

  • Oglašavanje
  • Start paket

Lokalni logotipi

Posebna selekcija logotipa specifičnih za zemlje odražava razne kulturne, prirodne ili geografske značajke regija u kojima se nalaze. Ovi logotipi se jedino upotrebljavaju u slučaju korporativnih aktivnosti (interno) kada njihova primjena dodatno obogaćuje komunikaciju ili poruku. Uvijek se upotrebljavaju u kombinaciji s crvenim A logotipom koji je standardni identifikator.

Upotreba logotipa

Standardna inačica logotipa nikada se ne upotrebljava bez kućice za logotip na obojenim i tamnim pozadinama.

Kada je postavljena na bijelu pozadinu, kućica logotipa nije vidljiva, ali se upotrebljava kako bi se logotip postavio unutar kompozicije.

Stvaranje panorame logotipa

Logotipi se raspoređuju uz pomoć virtualnog obzora kojeg dobivamo uz pomoć poravnanja vodoravnih poteza (prečke) slova A. Radi raznih veličina logotipa, linije perspektive nikad neće biti prave, ali dojam panorame bit će postignut.

Pregled portfelja logotipa

Corporate A

TV A

Matrix A

Music A

B-Free A

5G

Slovenia – Honey A

Slovenia – Lace A

Bulgaria – Embroidery A

Bulgaria – Rose A

Bulgaria – Martenitsa A

Croatia – Licitar A

Croatia – Dalmatian A

Potrebni su vam naši logotipi ili knjiga standarda za rad? Preuzmite sve što vam treba!