Tipografija

Naše pismo ima ključnu ulogu u A1 vizualnom identitetu. U konačnici, ono služi kao rukopis koji otkriva karakter naše tvrtke. Kako bi A1 komunikacija bila jedinstvena i nezavisna, razvili smo vlastito korporativno pismo.

A1 Serif

A1 Serif ističe se zbog svojeg kompaktnog oblika i optimalne čitljivosti. Pripada tipografskom stilu zvanom slab-serif

A1 Sans

A1 Sans je sans-serif pismo razvijeno da radi u skladu s A1 Serif pismom. A1 Sans upotrebljava se prvenstveno kod digitalnih aplikacija kao što su internetske stranice, TV i glazbene platforme te kod softverskih aplikacija.

A1 Serif upotrebljava se kod svake tiskane komunikacije te tiskanih i digitalnih naslova.

A1 Sans upotrebljava se isključivo u digitalnom obliku i optimizirano je za maksimalnu čitljivost na zaslonima. A1 Sans nikada se ne upotrebljava za tiskane materijale.

Naslovi su u Bold rezu.

Podnaslovi su u Regular rezu.

Tijelo teksta je u Light ili Regular rezu.

A1 Serif

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

A1 Serif dostupan je u tri reza:

A1 Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

A1 Sans dostupan je u tri reza:

Za TV korisnička sučelja

A1 Serif Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

A1 Sans Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Dostupni u tri reza:

Sistemski font

Za internu upotrebu te u situacijama kada se A1 pismo ne može upotrebljavati (npr. e-pošta, MS Office dokumenti), može se koristiti Verdana.

Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Regionalne izmjene

АаБбВв123@!      AaBbČč123@!    АаČčĐđ123@!

A1 obitelja fontova sadrži sve znakove iz bugarskog, hrvatskog, slovenskog, bjeloruskog, makedonskog i srpskog jezika.

Budite kreativni i počnite dizajnirati!