А1 логоа

Нашите логоа ја рефлектираат димензионалноста на животот во дигиталната ера.

Силното и препознатливo лого ги задоволува потребите за повеќе различни апликации. Неговата тродимензионалост и разиграност го зајакнуваат индивидуалниот карактер на брендот.

Лого системот

се состои од корпоративно лого, мала група на логоа за производи/услуги и локални решенија за секој регионален пазар кои даваат ориентација и го отсликуваат локалниот карактер.

Корпоративно А.

Црвеното „А” лого е главен корпоративен идентификатор. Тоа треба да се користи за сите корпоративни и интерни апликации, за канцелариски материјали, за обрасци (templates) како што се договори, форми и фактури. За промотивни материјали и за материјали во продажни места (merchandising), за сите ознаки или брендирање на А1 згради и канцеларии, за корпоративна комуникација, за интерна комуникација и за A1 Телеком Австрија Групацијата.

Логоа за производи

Логоата А за производи се користат за специфични типови на комуникација. Карактерот на секое лого рефлектира одреден аспект на А1 понудата од инфраструктура, аудио-визуелни медиуми и интернет пакети.

TV

 • Хардверско пакување
 • Апликација и платформа
 • ТВ и ОТТ

Matrix

 • Хардверско пакување
 • Апликација и платформа
 • Поправен, пакети и паметен дом

Music

 • Апликација и платформа

5G

 • Мрежно рекламирање
 • Тарифна комуникација со 5G како диференцијатор
 • НЕ за општа тарифна комуникација на уреди и мобилни телефони

Gaming

 • Пакување хардвер и додатоци
 • Да не се користи за е-спортски комуникации

Prepaid

 • Почетни пакувања и SIM пакување

Локални логоа

Стандардната верзија на логото никогаш не треба да се користи без квадратната позадина на логото (logo box), кога е поставено на обоени и темни позадини. Кога е поставено на бела позадина, квадратната позадина на логото не е видлива, но се користи за правилно позиционирање на логото во композицијата.

Користење на логото

Стандардната верзија на логото никогаш не треба да се користи без квадратната позадина на логото (logo box), кога е поставено на обоени и темни позадини.

Кога е поставено на бела позадина, квадратната позадина на логото не е видлива, но се користи за правилно позиционирање на логото во композицијата.

Креирање на лого во перспектива (landscape)

Како што се наредени, со помош на виртуелен хоризонт, кој може да се утврди со користење на хоризонталната лента на А.

Линиите на перспективата никогаш нема да бидат вистински со повеќекратните А големини, но ефектот на изгледот е создаден.

Преглед на портфолиото на логото

Corporate-A

Логоа поврзани со производ/услуга

TV-A

Matrix-A

Music-A

5G-A

Fibre Blue-A

Gaming-A

Prepaid-A

Ситуативни логоа

IT-A

Martenitsa-A
Bulgaria

Xmas-A

Football-A

Theater-A

Birthday-A

Rose-A

Bulgaria

Safety-A

Beach Volleyball-A

Thank You-A

Асоцијативни логоа

Chrome-A

Diversity A

Electricity-A

Pin-A

Graffiti-A

Nature-A

Локални логоа

Slovenia

Honey-A

Slovenia

Lace-A

Slovenia

Lace-A

Bulgaria

Embroidery-A

Bulgaria

Rose-A

Bulgaria

Martenitsa-A

Croatia

Licitar-A

Croatia

Dalmatian-A

Macedonia

Filigree-A

Macedonia

Mosaic-A

Serbia

Rug-A

Serbia

Azbuka Alfabet-A

Serbia

Raspberry-A

„Дали ги барате нашите логоа или Ви треба водич за стилот на логото? Преземете сѐ што Ви треба!”