А1 логоа

Нашите логоа ја рефлектираат димензионалноста на животот во дигиталната ера.

Силното и препознатливo лого ги задоволува потребите за повеќе различни апликации. Неговата тродимензионалост и разиграност го зајакнуваат индивидуалниот карактер на брендот.

Лого системот

се состои од корпоративно лого, мала група на логоа за производи/услуги и локални решенија за секој регионален пазар кои даваат ориентација и го отсликуваат локалниот карактер.

Корпоративно А.

Црвеното „А” лого е главен корпоративен идентификатор. Тоа треба да се користи за сите корпоративни и интерни апликации, за канцелариски материјали, за обрасци (templates) како што се договори, форми и фактури. За промотивни материјали и за материјали во продажни места (merchandising), за сите ознаки или брендирање на А1 згради и канцеларии, за корпоративна комуникација, за интерна комуникација и за A1 Телеком Австрија Групацијата.

Логоа за производи

Логоата А за производи се користат за специфични типови на комуникација. Карактерот на секое лого рефлектира одреден аспект на А1 понудата од инфраструктура, аудио-визуелни медиуми и интернет пакети.

ТВ и ОТТ

  • Рекламирање
  • Пакување на уреди
  • Апликација и платформа

Фиксни услуги, пакети и Smart Home

  • Рекламирање
  • Пакување на уреди
  • Апликација и платформа

Музика

  • Рекламирање
  • Апликација и платформа

Припејд

  • Рекламирање
  • Стартен пакет

Локални логоа

Стандардната верзија на логото никогаш не треба да се користи без квадратната позадина на логото (logo box), кога е поставено на обоени и темни позадини. Кога е поставено на бела позадина, квадратната позадина на логото не е видлива, но се користи за правилно позиционирање на логото во композицијата.

Користење на логото

Стандардната верзија на логото никогаш не треба да се користи без квадратната позадина на логото (logo box), кога е поставено на обоени и темни позадини.

Кога е поставено на бела позадина, квадратната позадина на логото не е видлива, но се користи за правилно позиционирање на логото во композицијата.

Креирање на лого во перспектива (landscape)

Како што се наредени, со помош на виртуелен хоризонт, кој може да се утврди со користење на хоризонталната лента на А.

Линиите на перспективата никогаш нема да бидат вистински со повеќекратните А големини, но ефектот на изгледот е создаден.

Преглед на портфолиото на логото

Corporate A

TV A

Matrix A

Music A

B-Free A

5G

Slovenia – Honey A

Slovenia – Lace A

Bulgaria – Embroidery A

Bulgaria – Rose A

Bulgaria – Martenitsa A

Croatia – Licitar A

Croatia – Dalmatian A

„Дали ги барате нашите логоа или Ви треба водич за стилот на логото? Преземете сѐ што Ви треба!”