Боја

Белата е нашата најчесто користена боја, таа e основата врз која е поставено нашето лого, ги нагласува нашите слики и пораки и помага да се создаде неутрален и чист дизајн.

Ова се боите на A1 брендот: Hot Red, Black, White, Cool Blue и палета на Grey тонови.

A1 Hot Red

 

CMYK: 0/95/100/0

HEX: #da291c

RGB: 218/41/28

A1 Black

 

CMYK: 50/30/30/100

HEX: #000000

RGB: 0/0/0

A1 White

 

CMYK: 0/0/0/0

HEX: #ffffff

RGB: 255/255/255

A1 Cool Blue

 

CMYK: 55/10/10/20

HEX: #6295ac

RGB: 98/149/172

A1 Light Grey

 

CMYK: 0/0/100/10

HEX: #f2f2f2

RGB: 242/242/242

A1 Grey

 

CMYK: 0/0/0/30

HEX: #bcbcbc

RGB: 188/188/188

A1 Medium Grey

 

CMYK: 0/0/0/50

HEX: #999999

RGB: 153/153/153

A1 Dark Grey

 

CMYK: 0/0/0/70

HEX: #666666

RGB: 102/102/102

A1 Heavy Grey

 

CMYK: 0/0/0/90

HEX: #333333

RGB: 51/51/51

Користење на боите

A1 Hot Red

Hot Red ја користиме како алатка за нагласување на информации:
примарно нагласување, стикери за нагласување на понуда, стикери за нагласување на цена, илустрации

A1 Cool Blue

Cool Blue е боја за терцијарен акцент, што се користи кога дел од комуникацијата веќе содржи црвени и сиви бои и кога е потребно воведување на диференцијација:
секундарно нагласување, карактеристики на производот, материјали во продажни места (merchandisе), помошни елементи за дизајн, икони и визуелни елементи

A1 Black

Black ја користиме за:
стикери за нагласување на понуда, типографија, цени, икони

A1 Greys

Grey тоновите се користат за:
терцијарно нагласување, диференцијација, илустрација

Индикативен баланс на бои

Овој индикатор го покажува балансот на бојата што треба да да се најде во А1 комуникацијата.

Шематски

Комуникација (стил 1)

 • А1 Red се користи за стикер за нагласување
 • А1 White се користи за сите текстови

Комуникација (стил 2)

 • А1 Red се користи за стикер за нагласување на цена
 • А1 Black се користи за стикер за нагласување на бенефит
 • А1 Black се користи за сите текстови

Литература

Лева страница

 • А1 Hot Red се користи за стикер за нагласување
 • A1 Cool Blue се користи за секундарно нагласување
 • А1 Grey се користи за идентификатор на поглавја
 • А1 Black се користи за сите текстови

Десна страница

 • А1 Hot Red се користи за примарно нагласување
 • A1 Cool Blue се користи за секундарно нагласување
 • A1 Gray се користи за создавање на диференцијација помеѓу колони и редови
 • А1 Black се користи за сите текстови

Преземете ги сите кодови за бои за Вашите А1 проекти