Икони

За да се создаде конзистентен визуелен систем, развиени се иконите кои ја рефлектираат естетиката на A1 Serif фонтот.

Системот на икони

Иконите имаат за цел да им помогнат на нашите корисници брзо и лесно да го пронајдат производот, услугата или функцијата што ја бараат, без оглед на медиумот.

Дизајн принципи

Иконите на А1 се карактеризираат со нивните аголни форми и геометрија. Бидејќи иконите се изградени на мрежниот систем, аглите не следат фиксен сет на степени. Примерите подолу покажуваат најкарактеристични агли користени за А1 иконите.

Иако аглите се важен дел од стилот на икони, исто така се дозволени кривини и кружни форми за да се овозможи подобра читливост за некои концепти.

Пронајдете и преземете тоа што Ви треба!