Стикери

Стикерите се користат за да се нагласат важни информации, на пр. цени, понуди и бенефити.

Обликот на стикерот е порамнет со основниот агол од 6,5º на логото „А”. Стикерот има симетричен облик, што значи дека може да се прошири, да се намали и да се преврти, со цел да одговара на неговата содржина.

Стикерите можат да бидат во полна А1 Red, А1 Black или А1 White боја. Стикерите кои содржат цени можат исто така да бидат прикажани со рамки (outlines), ако е потребно. Не користете граници или сенки.

Комбинирање

Два стикери можат да се комбинираат или поврзат за да се создаде унифициран елемент од две посебни единици.

Пример: Комбинираните стикери можат да содржат понуди или бенфити во еден стикер и цена во вториот стикер.

Верзија со рамка (outline)

Стикерите кои содржат цени можат да бидат прикажани со користење на рамка (outline), ако е потребно. Користете широчина на линија од 5% од вкупната широчина. Стикерите со рамка не можат да се користат ако цената не е содржана во нив.

Стикерите со рамка можат да бидат само со црвена рамка и црна типографија.

Преземете го A1 водичот за стил и темплејти!