Slogi oblikovanja

Za oglase sta na voljo dva sloga oblikovanja.

Slog 1
Oglasi s celostransko
fotografijo.

Slog 2
Produktni oglasi z obrobo, ki je narejena iz teksture logotipa.

Na voljo je tudi kombinacija obeh slogov, kjer je naprava umeščena v Slog 1.

Različica sloga 1
Oglas s celostransko fotografijo in napravo.

Elementi oblikovanja

Ne glede na slog oglasa običajno uporabimo štiri elemente oblikovanja.

1. Fotografija/tekstura
V slogu 1 je fotografija pravzaprav ozadje za preostale elemente. V slogu 2 tekstura logotipa služi kot obroba oglasa.

2. Naslov in podnaslov
Naslov in podnaslov delujeta kot enota in nista nikoli ločena.

3. Informacije
Besedilo oglasa, cena, ikone, spletni naslov in označevalci.

4. Logotip
Logotip je lahko umeščen v katerikoli kot oglasa, odvisno od postavitve.

Prenesite predloge za komunikacijo A1.