Boja

Bela je naša najčešće korišćena boja, ona je osnova na kojoj se nalazi naš logotip, naglašava naše slike i poruke i pomaže u stvaranju neutralnog i čistog dizajnerskog jezika.

Ovo su boje brenda A1: Hot Red, Black, White, Cool Blue i paleta Grey tonova.

A1 Hot Red

 

CMYK: 0/95/100/0

HEX: #da291c

RGB: 218/41/28

A1 Black

 

CMYK: 50/30/30/100

HEX: #000000

RGB: 0/0/0

A1 White

 

CMYK: 0/0/0/0

HEX: #ffffff

RGB: 255/255/255

A1 Cool Blue

 

CMYK: 55/10/10/20

HEX: #6295ac

RGB: 98/149/172

A1 Light Grey

 

CMYK: 0/0/100/10

HEX: #f2f2f2

RGB: 242/242/242

A1 Grey

 

CMYK: 0/0/0/30

HEX: #bcbcbc

RGB: 188/188/188

A1 Medium Grey

 

CMYK: 0/0/0/50

HEX: #999999

RGB: 153/153/153

A1 Dark Grey

 

CMYK: 0/0/0/70

HEX: #666666

RGB: 102/102/102

A1 Heavy Grey

 

CMYK: 0/0/0/90

HEX: #333333

RGB: 51/51/51

Upotreba boje

A1 Hot Red

Koristimo Hot Red kao alat za isticanje informacija: Primarno isticanje, Važne ponude, Važne cene, Ilustracije

A1 Cool Blue

Cool Blue je boja tercijarnog akcenta, koja se koristi kada deo komunikacije već sadrži crvene i sive boje i dodatna diferencijacija je neophodna: sekundarni naglasak, karakteristike proizvoda, roba, elementi pomoćnog dizajna, ikone i vizuelni prikaz

A1 Black

Koristimo Black za: isticanje ponuda, tipografiju, cene, sličice

A1 Greys

Grey tonovi se koriste za: tercijarna isticanja, diferencijaciju, ilustraciju

Indikativni balans boja

Ovaj indikator pokazuje ravnotežu boje koju biste obično trebali da pronađete u komunikaciji A1.

Šema

Komunikacija (stil 1)

 • A1 Red se koristi za isticanje
 • A1 White se koristi za ceo tekst

Komunikacija (stil 2)

 • A1 Red se koristi za isticanje cena
 • A1 Black koristi se za isticanje pogodnosti
 • A1 Black se koristi za ceo tekst

Literatura

Leva strana

 • A1 Hot Red se koristi za isticanje
 • A1 Cool Blue koristi se za sekundarno isticanje
 • A1 Grey se koristi za identifikaciju poglavlja
 • A1 Black se koristi za ceo tekst

Desna strana

 • A1 Hot Red se koristi za primarno isticanje
 • A1 Cool Blue se koristi za sekundarno isticanje
 • A1 Greys se koristi za kreiranje diferencijacije
  između kolona i redova
 • A1 Black se koristi za ceo tekst

Preuzmite sve šifre boja za A1 projekte