Dizajn pomoćnih elemenata

Pomoćni elementi dizajna, za upotrebu u komunikacionim materijalima, kao što su simboli, pečati, šabloni.

A1 Xplore

Ovaj simbol koristimo za identifikaciju proizvoda i usluga iz Xplore kategorije.

A1 Pattern

A1 šablon je kreiran kako bi se stvorila vizuelna veza sa ostalim vizuelnim A1 elementima kao što su ikonice i pomoćni elementi dizajna.

 

Namera je da se sam šablon koristi kao A1 “vodeni žig” tamo gde se ne koriste drugi elementi dizajna, primera radi: na slajdovima prezentacija ili kao tekstura na društvenim mrežama.

B2C Korisničke usluge

Ova kategorija predstavlja usluge ili inicijative vezane za korisnika. Dizajn se sastoji od okvira koji sadrži A1 logotip i priloženim tipografskim istaknutim stavkama.

Funkcije proizvoda

Ako želite da istaknete funkcije proizvoda, koristite odgovarajuće ikone iz našeg seta ikona. Ikone bi trebalo da se pojave u A1 crnoj ili beloj boji, u zavisnosti od čitljivosti.

Da biste saznali više o našim ikonama.

Istaknute karakteristike

Kada karakteristika proizvoda zahteva posebnu pažnju, može je označiti pomoću heksagonalnog oblika pozadine ili grupisano sa tekstualnim deskriptorom. U takvim situacijama rezultujući element nazivamo “značka”.

Višefunkcionalna košnica

Previous
Next

Ako prikazuju značke sa više karakteristika proizvoda, one se mogu grupisati u vezanu konstrukciju pod nazivom ‘košnica’. 

Pečati kvaliteta

Ovi elementi predstavljaju karakteristiku, osobinu ili atribut koji se odnosi na proizvod, uslugu ili entitet kompanije A1.

Savet/Usluga/Bonus

Ako inicijativa kampanje ima dovoljan radni vek, može se stvoriti Savet/Usluga/Bonus značka. Ovaj identifikator ima dva dela: heksagon sa ikonom i tipografski opis.

Verzije u boji

Pomoćni elementi dizajna mogu se koristiti i u vatreno crvenoj i jako sivoj boji.

Pogledajte naše smernice za brend!