Dizajnerski stilovi

Postoje dva stila reklamne komunikacije u sistemu A1.

Stil 1
Lifestyle advertajzing

Stil 2
Fokusiran na proizvod i reklamnu prodaju sa teksturama granica za logotip

Postoji i kombinacija dva stila koja omogućavaju plasiranje proizvoda i reklamu u stilu 1.

 

Hibridni stil 1

Okruženje životnog stila sa proizvodom

Elementi dizajna

Obično postoje četiri dizajnerske komponente za svaki oblik komunikacije.

1. Fotografija/Tekstura
U stilu 1 slika služi kao pozadina ostalih elemenata. U stilu 2 slika služi kao granica za reklamu.

2. Naslov i podnaslov

Naslov i podnaslov deluju kao jedinica i nikada nisu odvojeni.

3. Informacije

Tekst, cena, URL, ikonice, pomoćni elementi dizajna i ključni vizuali kao što su ESG i Diversity logo.

4. Logotip
Logotip može, u zavisnosti od rasporeda, biti postavljen u bilo koji ugao.

Preuzmite šablone za A1 komunikaciju.