Ikone

Da bi se stvorio koherentan vizuelni sistem, ikone su razvijene tako da odražavaju estetske elemente A1 Serif fonta.

Sistem ikona

Ikone imaju za cilj da pomognu našim klijentima u pronalaženju proizvoda, usluge ili funkcije koje traže, lako i brzo, bez obzira na srednju vrednost.

Design principals

A1 ikonice su karakteristične po svom ugaonom obliku i geometriji. Primeri ispod pokazuju neke od tipičnih oblika korišćenih za A1 ikonice

Iako su uglovi važan deo stila ikonica, krive i kružne forme su takođe dozvoljene kako bi omogućile bolju čitljivost za neke koncepte

Find and get what you need!