Isticanje stavki

Isticanje stavki se koristi za isticanje posebnih informacija, npr. cene, ponude i pogodnosti.

Oblik isticanja stavki je poravnat sa osnovnim uglom od 6,5º logotipa “A”. Istaknuta stavka je simetričan oblik, što znači da se može proširiti, postaviti i prevrnuti kako bi odgovarala svom sadržaju.

Istaknute stavke se mogu pojaviti sa pozadinom u A1 crvenoj, A1 crnoj ili A1 beloj boji. Istaknute stavke koji sadrže cene mogu se takođe prikazati pomoću okosnice, ako je potrebno. Nemojte koristiti granice ili senke.

Slaganje

Dve istaknute stavke mogu biti kombinovane ili “složene” da bi se napravio raspored za jedinstveno čitanje iz dve odvojene jedinice.

 

Primer: Naslagane istaknute stavke mogu sadržati ponude u jednoj istaknutoj stavki i cenu u drugoj istaknutoj stavki.

Istaknuta verzija

Istaknute stavke koji sadrže cene mogu biti prikazane pomoću orisa – ako je potrebno. Koristite razmak od 5% od ukupne širine. Orisi se ne mogu koristiti ako cena nije sadržana u okviru njih.

 

Orisne istaknute stavke se mogu reprodukovati samo crvenom granicom i fontom crne boje.