Tipografija

Naše tipografije igraju glavnu ulogu u vizuelnom izgledu A1. Na kraju, to je neki vid vrste rukopisa koji mnogo govori o karakteru naše kompanije. Da bi A1 komunikacija bila jedinstvena i nezavisna, razvili smo sopstvene korporativne fontove.

A1 Serif

A1 Serif font ističe se svojim preciznim oblikom i optimalnom pogodnošću. A1 Serif tipografskom stilu koji se naziva slab-serif.

A1 Sans

A1 Sans je set fontova zasnovan na san-serif fontu i namenjen za harmonsku primenu uz A1 Serif set. A1 Sans primarno se koristi za digitalne aplikacije kao što su veb lokacije, TV i muzičke platforme i aplikacije.

A1 Serif koristi se za sve štampane vidove komunikacije i naslove u đtampi i digitalnoj verziji.

A1 Sans je samo za digitalnu upotrebu, optimizovan za maksimalnu pogodnost za okruženja na ekranu. A1 Sans ne koristi se za bilo koje štampane materijale.

Naslovi su u formi Bold (podebljano).

Podnaslovi su u formi Regular (regularno).

Tekst je postavljen u vidu Light (tanka) ili Regular (regularno).

 

Ne koristimo velika slova

A1 Serif

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

A1 Serif je dostupan u tri debljine:

A1 Sans

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 !@#$%^&*()

Dostupno u tri debljine:

Za interfejs TV korisnika

A1 Serif Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

A1 Sans Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Dostupno u tri debljine:

Sistemski font

Za internu upotrebu i u situacijama kada A1 set fonta ne može da se koristi (npr. e-pošta, MS Office dokumenta) font Verdana može da se koristi kao zamena.

Verdana

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789 !@#$%^&*()

Regionalne modifikacije

АаБбВв123@!      AaBbČč123@!    АаČčĐđ123@!

Porodica fontova A1 ima kompletan set bugarskih, hrvatskih, slovenačkih, beloruskih, makedonskih i srpskih likova ugrađenih u fontove.

Budite kreativni i počnite sa dizajnom!